Σχέδιο Άτσεσον, όπως Σχέδιο Νίμιτς

Ο συμπολίτης μας Σπύρος Καβακόπουλος μας απέστειλε το παρακάτω επίκαιρο σχόλιο

Ήμουν δεκατεσσάρων χρονών το 1964 και ακόμα στ’ αυτιά μου ηχεί το σχέδιο Άτσεσον για το Κυπριακό, όπως τώρα το σχέδιο Νίμιτς για το Μακεδονικό.

Δυστυχώς έχουν πεθάνει εκείνοι πατριώτες που φωνάζανε, «θα παραμείνομεν πιστοί έως θανάτου εις το Εθνικόν μας αίτημα» και «ότι δεν δημιουργούνται καθεστώτα με αργυρωνίτας ή αρνισοπάτριδες».

Ο Άτσεσον ήταν ο Αμερικάνος διαμεσολαβητής στο Κυπριακό, όπως τώρα ο Νίμιτς στο Μακεδονικό. Ο Άτσεσον λοιπόν κάτω από την πίεση της Σοβιετικής απειλής, είχε προτείνει στην Ελληνική κυβέρνηση τα εξής εκπληκτικά και συμφέροντα για τη χώρα μας, δεν τα δεχτήκαμε όμως για πατριωτικούς λόγους. Να λοιπόν τι είχε προτείνει.

  1. Το 95% της Κύπρου να ενωθεί με την Ελλάδα.
  2. Εκμίσθωση για πενήντα χρόνια στην Τουρκία μιας βάσης στην Καρπασία της Κύπρου, που θα κατελάμβανε το 5%. Το δε 2014 επιστροφή της στην Ελλάδα.
  3. Τον επαναπατρισμόν των εκδιωχθέντων Κωνσταντινουπολιτών και επιστροφή της περιουσίας των.
  4.  Αποκατάσταση του προηγουμένου ειδικού καθεστώτος στην Ίμβρο και Τένεδο.

Τότε λοιπόν η κυβέρνηση κάτω από την πίεση «πατριωτών» που μέχρι και αγάλματα τους κάναμε, δεν αποδέχθηκε τις προτάσεις Άτσεσον. Τώρα το 36% της Κύπρου είναι υπό Τουρκική κατοχή. Φαντάζομαι μετά 50 χρόνια, να μην υπάρξει κάποιος άλλος που θα λέει πόσο «μεγάλοι πατριώτες» ήμασταν.

Ο Γερμανοτσολιάς και Αργυρώνιτος Σπύρος Καβακόπουλος