Η Πολιτιστική Αναγέννηση τον Μάρτιο…

…αποφάσισε να πραγματοποιήσει τις παρακάτω εκδήλώσεις. Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ενημέρωση

Για το μήνα Μάρτιο το ΔΣ αποφάσισε τις ακόλουθες εκδηλώσεις.

1. Στις 8 Μαρτίου “Ημέρα Γυναίκας” ημέρα Πέμπτη και ώρα 7μ.μ θα κάνουμε συνεστίαση στη “Ταβέρνα Λουκιδέλης” πλατεία Κωνσταντινουπόλεως.

2. Στις 16 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή θα μεταβούμε στη Μονή Θεογεννήτορος στον Αυλώνα όπου θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία των Δ Χαιρετισμών. Αναχώρηση 3:45 μ.μ.

Η Πρόεδρος                    Η Γενική Γραμματέας

Ελένη Χαϊκάλη                 Μάρω Τσιλιμπάρη