Αυτή είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πρωτομαγιά!

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 14/03 το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας

Προτάχθηκε και συζητήθηκε 1ο το θέμα της κανονιστικής για τους φετινούς εορτασμούς της Πρωτομαγιάς.

Αποφασίστηκε η διεξαγωγή του πανηγυριού να ξεκινήσει την Κυριακή 29 Απριλίου το πρωί και να ολοκληρωθεί το βράδυ της 1ης Μαΐου.

Παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης, ενώ από την αντιπολίτευση παρόντες ήταν ο Λύσανδρος Γεωργαμλής, ο Απόστολος Κόντος, ο Νίκος Παπανικολάου, ο Κώστας Ντάτσης, ο Χρήστος Κοπελούσος, η Βάσω Αγαγιώτου, ο Νίκος Σιώρης, ο Μιχάλης Κουτσάκης, ο Λευτέρης Πλάτανος και η Αντωνία Αναγνώστου-Καρκάνη.

Τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του πρώην Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας Αλέκου Λάλου.

2. Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών υπαλλήλων, των οποίων ανακλήθηκε η ατομική διοικητική πράξη λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών.

3. Έγκριση μερικής ανάκλησης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.

5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας.

6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την ομάδα 8 («ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ») και την ομάδα 10 («ΑΡΤΟΣ») του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και ανάδειξη οριστικών μειοδοτών.

7. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

8. Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση νέου κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

9. Καθορισμός α) των τελών χρήσεων πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2018 και β) των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη και γ) ημερομηνιών διεξαγωγής – διάρκειας εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2018, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

10. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση και υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς και διάθεση σχετικής πίστωσης.

11. Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση επί του Πρακτικού της από 05-02-2018, 1ης Συνεδρίασης, Θέμα 2ο , του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου για παιδικό και βρεφικό σταθμό στο Ο.Τ. 167 σε κοινόχρηστο χώρο (πλατεία, παιδική χαρά και πεζόδρομοι) και έγκριση περιγράμματος δόμησης παιδικού και βρεφικού σταθμού».

12. Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τους Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

13. 1. Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» 2. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.

14. Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ.Βενιζέλου»- Α.Μ.60/2016.

15. Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων, βάσει της αριθ. 2/2018 απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π..

16. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ. 11/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια ειδών για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.