Ο προϋπολογισμός στο Δ.Σ.

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 18.11.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας), του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 230/2015 απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016, βάσει της αριθ. 231/2015 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...