Καλύτερη λειτουργία των λαϊκών αγορών και πρόγραμμα για την ανακύκλωση

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση

Το πλαίσιο για την βελτίωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, συζητήθηκε σεσυνάντηση με των πρόεδρο των επαγγελματιών πωλητών κ. Δ. Μουλιάτο και τον γραμματέα κ. Δ. Βασιλειάδη, σε συνάντηση την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, στο Δημαρχείο. Η συνάντηση έγινε σε κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την τήρηση του ωραρίου αποχώρησης των πωλητών αλλά και η τήρηση των κανόνων καθαριότητας των χώρων.

Όπως επεσήμαναν ο Δήμαρχος Άρης Βασιλόπουλος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Ανανιάδης, πρόθεση του Δήμου είναι η καλύτερη δυνατή συνεργασία και παράλληλα η εφαρμογή ενός προγράμματος διαλογής αφενός των ανακυκλώσιμων συσκευασίας και αφετέρου των πράσινων υπολειμμάτων από τους πάγκους προκειμένου να αξιοποιούνται και να μην καταλήγουν μαζί με τα σύμμεικτα απορρίμματα. Επίσης συζητήθηκε η διάθεση προϊόντων από τις λαϊκές για την δομή σίτισης απόρων και το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου.

Σε όλα τα παραπάνω θέματα υπήρξε σύμφωνη γνώμη των παρισταμένων και συνεννόηση για τα επόμενα βήματα προκειμένου αφενός να ενημερωθούν οι παραγωγοί και οι πωλητές των λαϊκών αγορών και αφετέρου να περιφρουρηθεί η ευταξία, να μειωθεί η όχληση και να εξυπηρετείται καλύτερα η πόλη.

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων