Ένας Φιλαδελφειώτης στην προεδρία!

Πρόεδρος στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. ο Φιλαδελφειώτης Δημήτρης Μαναράκης! Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση

Αγαπητοί μας,

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 125/2.12.2015 με θέμα: «Σύνθεση νέας Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.)», ευχαρίστως σας γνωρίζουμε ότι στις 23.12.2015 συγκροτήθηκε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων (άρθρο 8), σε σώμα η Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος ως εξής:

Πρόεδρος:

Δημήτριος Μαναράκης

Γραμματέας:

Εμμανουήλ Αρμπελιάς

Υπεύθυνος Δράσεων:

Ιωάννης Ανδριόπουλος

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων:

Μεταξούλα Φιλιππάτου

Μέλη:

Παναγιώτης Παπαδόπουλος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ./Σ.Ε.Π.)

Νικόλαος Αγαλόπουλος

Κωνσταντίνος Γκαβέρας

Ανδρέας Κροκίδης

Τριαντάφυλλος Μεταξάς

Την Κ.Ε.Π.Π.Ε θα εκπροσωπούν στην Επιτροπή Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών Ελλάδος (Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε) οι :

– Δημήτριος Μαναράκης

– Μεταξούλα Φιλιππάτου

– Ανδρέας Κροκίδης

Σε συνέχεια της συγκρότησης σε σώμα η νεοεκλεγείσα Κ.Ε.Π.Π.Ε ενημερώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π., στην οποία είχε ανατεθεί η ευθύνη της προσωρινής εποπτείας των Ε.Π.Π. από τον Ιούλιο 2014 έως και τον Δεκέμβριο 2015, για τα πεπραγμένα της ως άνω περιόδου (συνημμένη Έκθεση Πεπραγμένων), καθώς και για τα Πορίσματα του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων, των οποίων έλαβε γνώση το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 18.12.2015 και γνωστοποιήθηκαν στα μέλη των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει την νεοεκλεγείσα Κ.Ε.Π.Π.Ε και της εύχεται παραγωγικό έργο επ’ ωφελεία του Ελληνικού Προσκοπισμού.