Εκπαίδευση και ΑΜΕΑ

Ο Γιάννης Χρύσης (Κοινωνιολόγος-Θεολόγος) μας απέστειλε το παρακάτω κείμενο

Ioannis XrisisTο εκπαιδευτικό σύστημα όπως τουλάχιστον αναφέρει το άρθρο 24 του ΟΗΕ των ΑΜΕΑ δεν είναι ξεχωριστό από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα που αφορά όλους τους μαθητές.

Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η δημοκρατική συμμετοχή όλων των μαθητών με αναπηρία και μη. Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα έχει σκοπό την συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Έτσι έχουμε ανάπτυξη του δυναμικού τους και της αυτοεκτίμησής τους με αποτέλεσμα την δημιουργία ισότιμων πολιτών τόσο στο εργασιακό περιβάλλον όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό.

Είναι κρίμα λοιπόν αν και υπάρχει αυτή η δυνατότητα κοινής μετοχής στην εκπαίδευση μαθητών ΑΜΕΑ και μη να υπάρχουν στην χώρα μας σχολεία ειδικής αγωγής τα οποία παρέχουν λίγες δυνατότητες καλλιέργιας των μαθητών, λόγω του ανεκπαίδευτου προσωπικού τους, ενώ ταυτόχρονα απομονώνουν τους μαθητές τους από τα υπόλοιπα κανονικά σχολεία δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Έτσι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν προετοιμάζονται να ζήσουν ως ενήλικες στο κοινωνικό σύνολο από την στιγμή που «γκετοποιούνται» σε αυτήν την τρυφερή ηλικία, δημιουργούνται δε αισθήματα κατωτερότητας στο νου τους έναντι των λοιπών μαθητών και αυριανών ενήλικων πολιτών.

Αδυνατούν λοιπόν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τα κάνουν ενεργούς πολίτες την περίοδο της ενηλικίωσής τους.