Εκλογές και στην ΌΑΣΗ!

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες

Αγαπητά Μέλη του συλλόγου μας, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φυσιολατρικού-Πολιτιστικού συλλόγου ΟΑΣΗ αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν τούτου σας καλούμε την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11 πμ στα γραφεία του συλλόγου, οδός Πανόρμου 4 Νέα Φιλαδέλφεια με τα κάτωθι θέματα:

1.- Απολογισμός Πεπραγμένων προηγούμενης χρήσης.
2.- Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής
3.- Οικονομικός Απολογισμός 2015
3.- Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015
4.- Εκλογή 2 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στις 10 Ιανουαρίου 2016 (πράγμα πολύ πιθανόν), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11 πμ στα γραφεία του συλλόγου, με τα ίδια, ως άνω, θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εν τάξει (2015) την ημέρα της συνέλευσης. Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται εγγράφως μέχρι 5 Ιανουαρίου 2016 στην Γενική Γραμματέα. Επιτρέπονται μέχρι 5 σταυροί.

Νέα Φιλαδέλφεια, 24 Δεκεμβρίου 2015

             Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Αντωνόπουλος      Αιμιλία Σταθούλια