Χρόνια Πολλά σε όλους!

Γράφει ο συμπολίτης μας Ηλίας Θεοδοσόπουλος

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Το «δώρο» του Θεού προς τον άνθρωπο.
Η γέννηση του Ιησού Χριστού μας.
Το «δώρο» που δείχνει τον ένα και μοναδικό δρόμο που πρέπει να διαλέξει ο άνθρωπος μέσω της Μορφής και της Υπάρξης του.

Τον δρόμο της καλοσύνης της ανιδιοτελούς αγάπης της αρετής της αλληλεγγύης. Χαρακτηριστικά δύσκολα εφαρμόσιμα για όλους μας, μέσα στην καθημερινότητα μας.

Διαβάστε τη συνέχεια του κειμένου εδώ