Προτάσεις και συνάντηση

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΠ), ΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1. Εκφράζουμε την διαφωνία μας με τη δημιουργία αποθεματικών που δημιουργούνται είτε από τις Σχολικές Επιτροπές είτε από τις Σχολικές Μονάδες. Είναι τόσα λίγα τα χρήματα της κρατικής χρηματοδότησης που τα αποθεματικά αποτελούν πολυτέλεια. Προτείνουμενα παρακρατεί η σχολική επιτροπή το ποσό από την κρατική επιχορήγηση για την αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και θέρμανσης που αντιστοιχεί σε κάθε σχολική μονάδα, και να αποδίδει όλο το υπόλοιπο ποσό στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,η οποίαορίζει εφαρμογή μαθηματικού τύπου που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των μαθητών και των αιθουσών, την παλαιότητα του σχολικού κτηρίου και άλλες παραμέτρους.

2. Το λογαριασμό της σχολικής μονάδας να χειρίζεται το «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» με υπεύθυνο το Διευθυντή. Είναι αναγκαιότητα να λειτουργεί σε κάθε σχολείο το «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας». Έχει θεσμοθετηθεί ως όργανο κοινωνικής λογοδοσίας και οικονομικής διαχείρισης της σχολικής μονάδας. Αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, και ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί διαχειρίζονται το ποσό που τίθεται στη διάθεση των σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους,καθώς γνωρίζουν περισσότερο από όλους τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

3. Οι Σχολικές Επιτροπές, που ούτως ή άλλως ελέγχουν τα τιμολόγια και τις κινήσεις λογαριασμών των σχολείων μέσω των καταστάσεων που υποβάλλουν οι Διευθυντές κάθε μήνα, να αναρτούν κάθε οικονομική συναλλαγή των Σχολικών Επιτροπών (συμπεριλαμβανομένων και τωνπαρακρατηθέντων για αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ) στη Διαύγεια, όπως άλλωστε προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Η σχολική μονάδα να υποχρεούται να φέρνει προς έγκριση στη Σχολική Επιτροπή έξοδα άνω των 500 Ευρώ.

4. Η Σχολική Επιτροπή να προβαίνει σε διαγωνισμούς για την εύρεση καλύτερων προσφορών για τα πάγια έξοδα των σχολείων, όπως απολυμάνσεις, καθαριστικά, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού κλπ.

5. Όλοι μας, Δήμος, Εκπαιδευτική Κοινότητα, Γονείς πρέπει να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ!

                          Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας

Αλέξανδρος Γούλας                 Νίκος Τσορβάς


Για τη συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης Γονέων με την Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Παπαλουκά Ευτυχία

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13-6-2017 στα γραφεία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης Γονέων με την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, Πολιτισμού και Αθλητισμούκ. Παπαλουκά Ευτυχία. Η συνάντηση είχε ως θέματην πρόταση που έχει υποβάλει η Ένωση Γονέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στις Σχολικές Επιτροπές σχετικά με την χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο Δήμο. Η συνάντηση διήρκησε περισσότερο από μιάμιση ώρα και ήταν αρκετά δημιουργική.

Συμμετείχαν και οι πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων του 1ου Γυμνασίου κα Σγαρδέλη και του 1ου Λυκείου κα Καραμπίνη, οι οποίες ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στο θέμα της ανέγερσης των νέων αιθουσών στο σχολείο τους. Νέο δελτίο τύπου για το θέμα της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και την έκβαση των διαβουλεύσεων θα εκδώσει η Ένωση Γονέων στα τέλη Ιουνίου.

                       Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                     Ο Γ. Γραμματέας

Αλέξανδρος Γούλας         Νίκος Τσορβάς