Ούτε ένα ευρώ!

Ο συμπολίτης μας Σπύρος Καβακόπουλος μας απέστειλε την παρακάτω ενημέρωση

Επί των ημερών μου οι ομιλίες και εκδηλώσεις στο ΠΠΙΕΔ δεν κόστισαν ούτε 1€

Γράφτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «αν ο δήμαρχος Βασιλόπουλος έδωσε 20.000€ για οργάνωση ομιλιών στο ΠΠΙΕΔ, σκεφτείτε τι έδωσαν οι προηγούμενοι».

Ήμουν ο προηγούμενος υπεύθυνος του ΠΠΙΕΔ και ενημερώνω. Οι ομιλίες τότε δεν κόστισαν ούτε 1€ είτε για την οργάνωση είτε ως αμοιβή των ομιλητών. Αντίθετα πολλοί ήσαν οι εθελοντές που προσέφεραν, όπως δημιουργία επαγγελματικού διαφημιστικού βίντεο, σύνθεση πρωτότυπης μουσικής (για την αποφυγή πνευματικών δικαιωμάτων), σχεδίαση αφισών κλπ. Στον δε κύκλο των ομιλιών «Οι Δευτέρες του ΠΠΙΕΔ», όλοι οι ομιλητές ήσαν όχι μόνον έγκριτοι στο χώρο τους, αλλά και πανελλήνια γνωστοί οι περισσότεροι. Υπόψη, τότε στον προϋπολογισμό του ΠΠΙΕΔ δεν υπήρχε ούτε 1€ για εκδηλώσεις, καθώς έπρεπε να μηδενιστούν τα προηγούμενα χρέη όπως και έκανα, αφήνοντας μάλιστα και έσοδα από πραγματοποίηση εκδήλωσης. Θέλω να πιστεύω ότι και τώρα το ΠΠΙΕΔ δεν χρωστάει πουθενά.