Για τους δικαιούχους του ΚΕΑ

Ανακοίνωση του Δήμου. Διαβάστε αναλυτικά

ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΕΑ στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΕΒΑ/FEAD

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής– Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σας ενημερώνει ότι στο υπ.αριθμ.1474/28-4-2017 Φ.Ε.Κ. δημοσιεύθηκε η υπ.αριθμ. Δ23/οικ.17108/875 Υ.Α που αφορά τον Καθορισμό όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελουμένων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD,με το οποίο από 01/06/2017 καταργούνται οι ήδη υπάρχουσες λίστες των ωφελουμένων ΤΕΒΑ.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ που επιθυμούν να ενταχθούν στο ΤΕΒΑ θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη επιλογή που είναι διαθέσιμη στην φόρμα του ΚΕΑ.

Εν συνεχεία να επιλέξουν τον Κοινωνικό Εταίρο καθώς και το σημείο διανομής (από τα σημεία που είναι διαθέσιμα στην λίστα επιλογών). Για τους ωφελούμενους που είναι ήδη δικαιούχοι ΚΕΑ, απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ προκειμένου να ενταχθούν στις λίστες των ωφελουμένων ΤΕΒΑ.

Η τροποποίηση μπορεί να γίνει αποκλειστικά από τον δικαιούχο, είτε μέσω των Κ.Ε.Π., είτε στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου που υπάγεται.