Ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής

Διαβάστε αναλυτικά

Στις 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30μ.μ.,στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) θα γίνει ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») για συζήτηση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με θέμα «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ.&Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06)».

Καλείται κάθε Φορέας, Δημότης και Κάτοικος όπως παρευρεθεί προκειμένου να διατυπώσει εάν το επιθυμεί παρατηρήσεις σχετικές με τον Απολογισμό Πεπραγμένων για την συνεδρίαση αυτή.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


Με την 149/2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,ο Δήμος Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος προτίθεται να ενταχθεί στοΠρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, που αφορά στην προσωρινή στέγαση προσφύγων που βρίσκονται σε διαδικασία παροχής ασύλου ή/και μετεγκατάστασης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Για το σκοπό αυτό, θα γίνειμίσθωση κατοικιών μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΦX), για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2017 έωςΔεκέμβριο 2017, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους (μέχρι τέλος του 2018), με βάση τα παρακάτω:

Ι: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1. Να είναι περίπου 60 ως 90 τ.μ.
2. Να διαθέτει τα απαιτούμενα κατά νόμοπιστοποιητικά (ενεργειακό, ηλεκτρολογικό)
3. Από την διερεύνηση αποκλείονται : ημιτελείς κατοικίες, αποθήκες ή διαμερίσματα τα οποία χρειάζονται σημαντικές επισκευές και δεν είναι έτοιμα για κατοίκηση.
Η σύναψη συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη θα γίνει μετά την έγκριση του διαμερίσματος από επιτροπήπου ορίστηκε με την 149/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
Ο μισθωτής,αναλαμβάνει:
1. Την καταβολή του μισθώματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 400 ευρώ, με δυνατότητα προπληρωμής μέχρι το τέλος του 2017.
2. Την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (λογαριασμοίνερού, ρεύματος, κοινόχρηστων κλπ).
3. Τον εξοπλισμό του διαμερίσματος (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ). Στην περίπτωση που το διαμέρισμα έχει οικιακό εξοπλισμό,αυτός θα καταγραφεί από την επιτροπή του Δήμου και θα παραδοθεί κατά την παράδοση του διαμερίσματος.
4. Την αποκατάσταση τυχόν ζημιών κατά τη διάρκεια της μίσθωσης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2132049084 (Αλίκη Μολακίδου) και 2132049004 (Μαρία Γεωργακίλα) Δευτέρα ως Παρασκευήαπό 10.00 – 13.00.

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων