Ανακοίνωση του Δήμου για τις βεβαιωμένες οφειλές

Διαβάστε αναλυτικά

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ότι βάσει του νέου Νόμου 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017 «Δ.Ε.Υ.Α. – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμους.

Ο ανωτέρω Νόμος προβλέπει τη ρύθμιση των οφειλών μέχρι και 100 δόσεις με απαλλαγές κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και για πάσης φύσεως οφειλές εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση κατόπιν αιτήσεως τους έως και τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου, στα κάτωθι τηλέφωνα επικοινωνίας:

 213-2049047 Ελισάβετ Βουλγαρίδου
 213-2049048 Ιωάννα Βασιλακάκη

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ